CONSULTORIA ENERGÈTICA NZEB

 

Renovació d'altes prestacions d'un habitatge unifamiliar en clima mediterrani, amb un enfocament nZEB.

                                        Tag: nZEB, energia zero, consum zero, simulació dinàmica, gap analysis

 

 

 

ZEROHUB ha realitzat l'assessorament tècnic i estratègic per a la renovació energètica d'un habitatge unifamiliar. Aquest servei de consultoria energètica ha permès identificar, analitzar i comparar diferents escenaris de renovació energètica d'un edifici, seguint els criteris de renovació d'altes prestacions energètiques propis dels edificis de consum d'energia quasi zero (nZEB), l'estàndard europeu d'edificis per a l'any 2020, per tal que el client pugui prendre la decisió més adaptada a les seves necessitats immediates i de futur.

 

El punt de partida és una casa entre mitgeres de 228 m2 de superfície, a la comarca del Baix Empordà, amb un consum d'energia final estimat en uns 388 kWh/m2/a. La renovació integral s’ha plantejat en quatre etapes, a fi d’aconseguir les prestacions nZEB en clima mediterrani:

 

1. Reducció de la demanda energètica de l'edifici en termes de calefacció i refrigeració, actuant principalment sobre l'envolupant de l'edifici.

2. Millora de l'eficiència energètica dels equips i sistemes de l'edifici: calefacció, refrigeració, ventilació, enllumenat i control.

3. Implementació d'energies renovables per a abastir una part significativa del consum de l'edifici.

4. Pla de gestió energètica per a l’usuari

 

VIEW SITE

Els càlculs energètics han estat realitzats mitjançant OPENSTUDIO, utilitzant els motors de càlcul ENERGY+ (energia) i RADIANCE (il•luminació). El model s'ha calibrat en base a un monitoratge tèrmic previ (3 mesos estiu i 3 mesos hivern) i a les factures energètiques dels darrers 5 anys.

 

Les millores proposades s’han valorat també econòmicament, per tal d’analitzar la seva viabilitat.

 

Els diferents escenaris de simulació han permès constatar diferències de demandes i consums molt significatives en funció de les estratègies de renovació utilitzades i de les expectatives d'amortització previstes. La renovació d'altes prestacions permet una reducció de la factura energètica tant a curt com a llarg termini, ja que redueix de manera molt important la demanda energètica. Una renovació energètica bàsica, si bé aconsegueix reduir el cost energètic a curt termini, acabarà significant un major cost a mitjà i llarg termini.

 

La inclusió de criteris energètics des del disseny de la renovació, així com l’adopció d’una estratègia de conjunt (actuant també sobre els perfils d'ús de l'usuari) permeten, en aquest cas, que les estratègies nZEB tinguin fins i tot un rendiment econòmic superior al dels escenaris de renovació estàndard (seguint criteris CTE).

Per a més informació no dubti a contactar-nos.

 

zero energy, zero emissions, zero pollutants